Energi i flerfamiljshus

Energiförbrukningen i ett flerfamiljshus är dels beroende på hur de är isolerade och dels på det ventilationssystem som finns i byggnaden. Det är väl känt att framförallt de hus som byggdes under 1970-talet läcker energi. Vidare är förbrukningen av energi beroende av hur många som bor i vart och ett hushåll som finns i huset. Ju fler personer som vistas i en och samma bostad desto varmare blir rumstemperaturen där de vistas eftersom deras varma kroppar alstrar de energi. Det leder i sin tur till att termostaten på radiatorerna inte slår på värmen lika frekvent som i hushåll med färre boende. Såvida inte andra faktorer påverkar som till exempel ett mindre effektivt ventilationssystem.

 

Hushållselanvändning
Användningen av hushållsel är direkt relaterad till hur många hushållsapparater det finns i bostaden och åldern på desamma. Då det exempelvis gäller elförbrukningen för en gammal termostatstyrd frys, med 200 watts effekt, kostar den hela 750 kronor per år. Motsvarande modell fast nyare, med 120 watts effekt kostar i jämförelse 290 kronor. Att köpa nya energisnåla vitvaror innebär att ett hushåll kan spara stora pengar årligen om det är så att elförbrukningen inte ingår i hyran. Betalar man elförbrukningen separat är det klokt att se över hur man använder sina hushållsapparater. Fyller man diskmaskinen innan man kör den? Tvättas enstaka plagg i tvättmaskinen? Har man et torkställ för att hänga tvätt till tork eller torkas allt torrt i torktumlare/torkskåp? Har man många apparater som står i stand-by? Lyser det i alla rum i bostaden, även i de man inte vistas i?
Att se över hushållets vanor relaterat till energiförbrukning och vilka apparater man använder som förbrukar el kan löna sig på mer än ett plan. Dels kan elkostnaderna minska radikalt genom minskad elförbrukning och dels minskar man hushållets ekologiska fotavtryck. Bra för alla.Energi i flerfamiljshus 11

 

Att tänka på för hyresvärdar
Tänk på att energiförbrukningen i en fastighet är en relativt stor kostnadspost. Finns det radiatorer med termostatventiler installerade i fasigheten? Om inte är det ett bra att installera sådana efter som de känner av om det finns andra värmekällor som exempelvis människor som vistas i rummen. Därmed stryper de automatiskt värmetillförseln. Ett riktigt smart sätt att ta tillvara värme från solljus som kommer in i huset och värmestrålning från apparater.

Om åtgärder som att sänka värmen med en grad vidtas kan värmekostnaderna reduceras med omkring 5 procent. Har man radiatorer med termostatventiler installerade så sparar man redan in på energiförbrukningen. Då bör man tänka på att inte sänka värmen för mycket. Människorna som vistas i lokalerna ska ju inte behöva frysa.

pulse