Vanliga fällor med ventilationen

Att ventilationen fungerar i huset är mycket viktigt av flera anledningar, bland annat för att få en bra luftkvalitet inomhus och för att undvika problem med fukt och mögel. Om du har ett hus byggt före 1970 eller under 1970-talet kan du behöva se upp extra noga för att inte falla i några av de fällor som kan orsaka problem med ventilationen.background-168229_640

Hus byggda före 1970-talet har oftast självdragsventilation, vilket innebär att luft utomhus går in i huset genom ventiler och otätheter i huset. Inomhusluften tar sig sedan ut genom imkanalen i murstocken och frånluftskanaler i badrummen. När temperaturskillnaden mellan inne och ute är stor under vintern fungerar denna metod som bäst. När man började bygga husen tätare för att spara energi under 1970-talet behöll man dock självdragsventilationen, vilket ledde till fuktskador och mögel i många hus. Har du ett hus byggt före 1970-talet ska du med andra ord akta dig vid renoveringar, så att du inte bygger det för tätt och ändrar husets klimat. Om huset har självdragsventilation och du väljer att bygga det tätare måste du också installera någon annan form av ventilation.

En annan vanlig fälla folk faller i är att de täcker över rummens utsugsventil genom att till exempel tapetsera över dem. Kanske gör man det till och med medvetet för att de ofta upplevs som dragiga och kalla. Då hindrar man dock luften från att komma in, och om ingen luft kommer in, kommer ingen luft heller ut.

Man måste också se till att rengöra sin ventilation ofta. Om man inte gör det fungerar den mycket sämre, och inomhusluften kan börja leta sig ut genom väggarna istället, vilket kan leda till fuktproblem.

Om man har svårt att upptäcka vad problemet är med ventilationen kan man behöva ta in en ventilationsinstallatör eller annan expert för att titta på det. Om du arbetar som ventilationsinstallatör får du sannolikt problemfall liknande dessa relativt ofta, vilka kan kräva mer arbete än en vanlig installation. Då kan det vara skönt att slippa tänka på det pappersarbete som väntar när du kommer hem. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring kan du minska mängden pappersarbete och få mer tid över till annat. Gå in på Fakturino.se för att veta mer.

pulse