Ventilation & hälsa

Hälsan hos människor kan påverkas av vårt inomhusklimat. Därför är det viktigt att vi vistas i lokaler som är ventilerade på fullgott sätt.

Med högkvalitativa ventilationssystem slipper vi utsättas allt från dålig luft, odörer och att mögel frodas. Dessutom slipper vi problemet med att kondens bildas på fönster i dåligt ventilerade rum.

 

Ständig cirkulation
I en bostad behöver luften cirkulera vilket innebär att flödet ska vara konstant.

Ett fullgott ventilationssystem som är optimerat för att vara högpresterande för in så mycket uteluft som behövs för att hälsofarliga ämnen och föroreningar ska kunna föras bort från inomhusluften. Samtidigt är det absolut nödvändigt att undvika att föroreningar i luften sprids från exempelvis badrum och WC till renare rum som kök var man ju preparerar och tillagar mat, till eller till sovrum och vardagsrum.

Med stöd av ett ventilationssystem som en Från- och Tilluftsventilation med värmeväxlare, så kallad FTX)som är en metod med fläkt kan mycket vinnas då det gäller värmeåtervinning. Dock är just det här systemet utan värmepump. Istället fungerar det på så sätt att luften från exempelvis kök, badrum och tvättstuga istället pressas ut genom en luftkanal som slutar utomhus. Det använder sig då av en fläkt för att pressa ut luften. Den här luftkanalen har en termisk förbindelse med ytterligare en tilluftskanal. Den kanalen suger in utomhusluft, också den med stöd av en fläkt, varmed luften värms upp av den utflödande luften. Den uppvärmda luften flödar ut till sovrum och vardagsrum. Förutom att de boende får en behaglig och närmast ren luft som flödar konstant, erhålls med ett ventilationssystem av den här sorten energibesparingar på omkring 50–80% för det fall ett sådant installeras.Ventilation & hälsa 2

 

Risker med undermålig ventilation
Som tidigare nämnts behöver luften där människor vistas vara i ständigt flöde.

Därför bör det till varje pris undvikas att ventilationen minskar under nattetid eller sommartid som rena besparingsåtgärder. Enda tillfället då luftflödena får minskas är då de boende inte är hemma. För det fall man minskar flödena är det av stor vikt att man kontrollerar att detta inte leder till ökad fukt eller skador på byggnaden.

Fastighetsägaren ska dessutom känna till att om det är ett alldeles för stort undertryck i bostaden detta är en säkerhetsrisk för det fall det uppstår en brand. Undertrycket gör att branden sprider sig betydligt fortare och växer i omfång allt snabbare. Därmed kan de boende få svårt att utrymma bostaden och byggnaden för att klara sig från att brinna inne.

 

Ständigt underhåll
Ett ventilationssystem kräver ständigt underhåll. För det fall ventilerna i byggnaden blir smutsiga behöver systemet underhållas. Det innebär att allt från kanaler, ventiler, fläktar och ventilationsaggregat ska rengöras regelbundet.

pulse