Ventilation och luftkvalitet

Att ha en bra ventilation i huset är A och O för att hålla luften så ren som möjligt. Det industriella samhället har gjort det möjligt för oss att höja levnadsstandarden, men det har också betydande påfrestningar för miljön. Om du bor i närheten av en fabrik eller sågverk är det extra viktigt att hålla koll på luftkvaliteten, men alla påverkas eftersom partiklar kan färdas över långa sträckor. När du kontrollerar luftkvaliteten ser du samtidigt till att du, dina barn eller andra i ditt hushåll inte skadas av dålig luft och riskerar långsiktiga men.

 

Det finns framför allt tre huvudkategorier av föroreningar som kan skada kroppen och riskerar att finnas i huset. Ett av dem är gaserna. Många vet att vissa ämnen, som exempelvis plast, ger ifrån sig gaser vid förbränning som är farliga för hälsan. Därför bör du vara mycket försiktig med att bränna plast och helst undvika det helt. Gaser kan också handla om exempelvis radon som i värsta fall kan orsaka cancer. Där är bra ventilation inte bara en viktig fråga utan en fråga om liv och död.

Opening up Floor Vent Heater

Opening up Floor Vent Heater

 

Den andra kategorin är partiklar och det är en av de vanligaste föroreningarna i svenska hushåll idag. Storleken på partiklarna varierar stort. Vissa kan vara upp till en millimeter och synliga för blotta ögat medan de flesta är mycket mindre än så. Partiklar är inte alltid giftiga och de har varierande konsekvenser för hälsan, men att förhindra mängden partiklar i luften som du andas är en bra grundprincip. Med hjälp av bra ventilering kan du förhindra att många av partiklarna sprider sig och du ser till att luften blir så ren som möjligt.

 

Ventilation är viktigt i alla husets rum, men det är särskilt viktigt på ställen där fukt kan ansamlas. Med en bra ventilation på ljusskygga områden som vinden och källaren är bättre utrustad för att möta fukt och undvika dålig luft. Det kan också motverka vattenskador. Ett annat rum med höga krav på ventilationen är badrummet. Där är fukten ständigt närvarande och det är viktigt att göra luften bättre. Då kan du också passa på att köpa andra billiga badrumsmöbler.

pulse